Pagină de pornire > Blossary: ABCD AWARD
An award given to employees who does exemplary work to encourage them to excel more.

Categorie:

2 Terms

Created by: vtabora

Number of Blossarys: 3

My Terms
Collected Terms

Descrie pastele care au fost gătite pentru a fi ferme dar nu tari. Se referă de asemenea şi la fierberea orezului şi fasolei.

Domain: Restaurants; Industrie/Domeniu: Fine dining

mô tả mì ống đã được nấu chín cho dai nhưng không cứng. Cũng được sử dụng với gạo và đậu.

Domain: Restaurants; Industrie/Domeniu: Fine dining

Atunci cand comanzi un produs care nu este in stoc, dar va fi trimis la o data ulterioara.

Domain: Restaurants; Industrie/Domeniu: Fine dining

Khi bạn đặt hàng một sản phẩm mà không có trong kho nhưng sẽ được chuyển vào một ngày sau đó.

Domain: Restaurants; Industrie/Domeniu: Fine dining

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Publicare  
Other Blossarys