Home > Sektör/Alan > Bilgisayar; Yazılım > Unicode standard

Unicode standard

The Unicode standard is a character coding system designed to support the worldwide interchange, processing, and display of the written texts of the diverse languages and technical disciplines of the modern world.

Contributors in Unicode standard

Unicode standard

bayt

Bilgisayar; Unicode standard

(1) En az belirli bilgisayar mimarisi adresli depolama birimi. (2) Bir sekizli. Çok erken bilgisayar mimarileri 8 bitten büyük bayt boyutu kullanılan, ama sanayi artık neredeyse eşit 8 bitlik bayt ...

sekizli

Bilgisayar; Unicode standard

(1) En az belirli bilgisayar mimarisi adresli depolama birimi. (2) Bir sekizli. Çok erken bilgisayar mimarileri 8 bitten büyük bayt boyutu kullanılan, ama sanayi artık neredeyse eşit 8 bitlik bayt ...

kurallı

Bilgisayar; Unicode standard

(1) Kodlaması genel kurallara uygun — diğer bir deyişle, değil sıkıştırılmış, sıkıştırılmış veya başka bir biçimde yüksek bir iletişim kuralı tarafından belirtilen. (2) Özelliği bir normatif eşleme ...

bayt-takas

Bilgisayar; Unicode standard

Bayt sırası sırasını ters.

Standart ayrıştırma

Bilgisayar; Unicode standard

Doğal olarak eşdeğer bir sıra için eşleme — Örneğin, a ä eşleme + Çift nokta koymak birleştiren. Ayrışma bir karakter ya da karakter daha çürümüş kadar Unicode karakter veritabanında bulunan ve daha ...

durumunda yoksayılabilir

Bilgisayar; Unicode standard

Bir karakter c c değeri MidLetter veya Nonspacing_Mark (Mn), Enclosing_Mark (Me), Format (Cf), Modifier_Letter (Lm) veya Modifier_Symbol (Sk), General_Category veya Word_Break özellik değerini ...

durumunda yoksayılabilir dizisi

Bilgisayar; Unicode standard

Sıfır veya daha fazla vaka yoksayılabilir karakter dizisi.

Öne çıkan sözlükler

Hunger Games

Kategori: Edebiyat   2 39 Terms

Tanjung's Sample Business 2

Kategori: Seyahat   3 4 Terms