Home > Sektör/Alan > Muhasebe > Tax

Tax

Of or relating to the fees charged by a government on a product, income, or activity; and also to the system by which they are successfully levied.

Contributors in Vergi

Tax

hızlandırılmış amortisman

Muhasebe; Vergi

Nerede kesintiler Contrasted varlığın hayatın normal amortisman indirimi malın ömrü, her yıl için eşit olduğu erken yıllarda yüksek amortisman hesaplama yöntemi

olumsuz görüş

Muhasebe; Vergi

Nitelenmemiş bir görüş mali tablolar oldukça şirket işlemlerinin sonuçlarını temsil etmemektedir/veya genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri (GAAP) ile uyumlu olmayan bir EBM tarafından bir görüş ...

hızlanma fıkrası

Muhasebe; Vergi

Bazı eylem başka bir eylemi sonucunda zamanlamanın önünde, bir ivme yan tümcesinde bir kredi miktarı tam hemen borçlu üst üste iki aylık ödemeler özlüyor Eğer nedeniyle olduğu anlamına gelebilir ...

yeminli beyanname

Muhasebe; Vergi

Bir yemin yönetmek için yetkili bir mahkeme memuru önce yeminli yazılı bir açıklama

Yasal kaynak vergi suçları

Muhasebe; Vergi

Yasal sanayi ve meslekler ile ilgili ve yasal olarak kazanılan gelir suçları

olumlu ahit

Muhasebe; Vergi

Bond, kredi veya gerektiren belirli eylemleri gerçekleştirmek borçlu bir ipotek üzerinde mutabakat

bilanço

Muhasebe; Vergi

Varlıkları, yükümlülükleri ve sahibinin sermaye belirli bir noktada zamanında listeleme

Öne çıkan sözlükler

Sri Lankan Traditional paintings

Kategori: Sanat   1 20 Terms

Banks In China

Kategori: Business   1 10 Terms