Home > Sektör/Alan > İşletme hizmetleri > Project management

Project management

Referring to the discipline of planning, organizing, securing and managing resources to bring about the successful completion of specific project objectives.

Contributors in Proje yönetimi

Project management

Varyans

İşletme hizmetleri; Proje yönetimi

Rassal değişken dağılımı arasındaki değişkenlik ölçüsü. Demek gelen sapmaların ağırlıklı ortalaması ise .

karar ağacı

İşletme hizmetleri; Proje yönetimi

Karar alma süreci sıralı yapısı gösteren karar sorunu grafik gösterimi.

karar stratejisi

İşletme hizmetleri; Proje yönetimi

Bir dizi karar sorunun en iyi çözümü sağlayacak kararları ve şansını sonuçları içeren bir strateji.

ayrık olasılık dağılımları

İşletme hizmetleri; Proje yönetimi

Bir tablo, grafik veya denklem rassal değişken ve ilişkili olasılıkların değerleri açıklayan.

standart

İşletme hizmetleri; Proje yönetimi

Fikir birliği tarafından kurulan ve sağlar, ortak ve tekrarlanan kullanımı, kurallar, kurallar veya özellikleri faaliyetleri veya sipariş belirli bir bağlamda optimum düzeyde ulaşılmasına yönelik ...

Proje yönetim ekibi

İşletme hizmetleri; Proje yönetimi

Doğrudan proje ekibi üyeleri proje yönetim faaliyetleri dahil. Bazı daha küçük projelerde proje yönetim ekibi hemen hemen tüm proje ekibi üyeleri içerebilir.

Kazanılan değer yönetimi

İşletme hizmetleri; Proje yönetimi

A management methodology for integrating scope, schedule, and resources, and for objectively measuring project performance and progress. Performance is measured by determining the budgeted cost of ...

Öne çıkan sözlükler

Study English

Kategori: Sanat   1 13 Terms

Greatest amusement parks

Kategori: Eğlence   1 1 Terms