Home > Sektör/Alan > Üretim > Plastic injection molding

Plastic injection molding

Plastic injection molding is the primary process for manufacturing plastic parts used in consumer goods such as computer keyboards, monitors, bottle caps, cups and solid plastic articles. Plastic is known to be a very versatile and economical material that is used in many applications. Injection molding involves taking plastic in the form of pellets or granules and heating this material until a melt is obtained. Then the melt is forced into a split-die chamber/mold where it is allowed to "cool" into the desired shape. The mold is then opened and the part is ejected, at which time the cycle is repeated.

Contributors in Plastic injection molding

Plastic injection molding

Özel kalıpçı

Üretim; Plastic injection molding

Bileşen ya da bileşenleri özelliklerine göre dağıtım madde satışı işleyen ya da özel şekillendirilmiş standart bileşenler kendi ürünlerinin bir arada birleştirmek başka bir firma için döküm konusunda ...

oksijen endeksi

Üretim; Plastic injection molding

Oksijen belirli üçboyutlu bir konsantrasyon bunu ateşledi sonra bir numune yakma korumak için gerekli olan ilkesine dayanarak yanma testi.

işaretlerini sürükleyin

Üretim; Plastic injection molding

Derin çizik veya bölümü çıkarma tarafından nedeni genellikle bileşen yüzeyinde çizik şeklinde.

yelpaze kapısı

Üretim; Plastic injection molding

Bir kapı açılması daha geniş bir alana yayılan tarafından kapı alanında stres konsantrasyonları azaltmak için kullanılır. Daha az parçalarını çözgü genellikle kapısı bu tür kullanım tarafından ...

Polimer yapısı

Üretim; Plastic injection molding

Atıfta göreli konumlar, düzenleme alanı ve polimer molekül atomların hareket özgürlüğü için genel bir terim.

kalıp

Üretim; Plastic injection molding

Boş form veya matrisin içine yerleştirilen plastik malzeme ve hangi malzeme bitmiş bir makale olarak son şeklini kazandırır.

kristal

Üretim; Plastic injection molding

Onun atomların düzenli ve tekrarlayan bir üç boyutlu düzenlemesi olan homojen bir katı.

Öne çıkan sözlükler

Lego

Kategori: Eğlence   4 6 Terms

Best TV Manufacturers

Kategori: Teknoloji   1 10 Terms