Home > Sektör/Alan > Finansal hizmetler > Personal investment management

Personal investment management

Contributors in Kişisel yatırım yönetimi

Personal investment management

tontine

Finansal hizmetler; Kişisel yatırım yönetimi

Mademki bir grup her ödeme ilk toptan sonra bir miktar için mutabık kalınan bir aralıkta genellikle bir yıl döner kontrol eden bir otorite bir mali düzenleme. Tontine ölür, her dönem aldıkları ödeme ...

Öne çıkan sözlükler

Alternative Destinations

Kategori: Sanat   2 6 Terms

My Favourite Historic Places In Beijing

Kategori: Seyahat   1 8 Terms