Home > Sektör/Alan > Drama; Edebiyat > Genre

Genre

Established categories of literary works or other forms of art or entertainment that are based on some set of stylistic criteria or conventions.

Contributors in Tür

Genre

intikam trajedisi

Drama; Tür

Shakespeare'in Hamlet kapsüllü Elizabeth ve Jacobean dönemlerin popüler drama yazın. Kahramanı gerçek alır veya başka bir karakter intikam alma nedeni olarak yaralanma hayal. İntikam trajediler ...

Öne çıkan sözlükler

Auto Parts

Kategori: Autos   1 20 Terms

Skate Boarding

Kategori: Sanat   1 8 Terms