Home > Sektör/Alan > Felsefe > General philosophy

General philosophy

Terms that relate to philosophy, yet do not fit other specific categories.

Contributors in Genel felsefe

General philosophy

egemenlik (hegemonya)

Felsefe; Genel felsefe

Genel olarak, hegemonya kurdu ve kültür manipülasyon yapılmaktadır Güç ifade eder.

natüralist safsata

Felsefe; Genel felsefe

Erken bu yüzyılın içinde Principia Ethica, yazılmış bir kitapta G. E. Moore (Bu bakınız) Doğalcılık şekliyle herhangi bir doğal yanlış taahhüt görünümü ortaya koymak. Moore ve "iyi" adları bir "doğal ...

nominalist

Felsefe; Genel felsefe

Orta Çağ, birisi orada wer belirli tek tek şey ötesinde hiçbir evrenselleri muhafaza ve belirli dillerde kelime (kağıt üzerindeki işaretleri). Realist bakın. Bugün, evrenin genel hesabı tamamen bizim ...

zorunlu

Felsefe; Genel felsefe

A sentence, proposition thought, or judgement is necessary if it is true of any possible world. Some philosophers (e. G. A. J. Ayer) maintain that the truths of logic and mathematics are necessary ...

fenomenoloji, görüngübilim

Felsefe; Genel felsefe

Yüzyılın kıtasında kökenli bir felsefi hareket (örneğin Husserl'in Kartezyen Meditations bakınız). Russell, G. E. Moore ve analitik hareketi gibi bu hareket--genel olarak--felsefe (ampirik) ...

edimbilim

Felsefe; Genel felsefe

Karakterizasyonu, doğal veya yapay, dil veya cümleler, dünya ve durum hoparlör ve işitendir arasındaki ilişkiler. Edim bilimi indexical kelime ile "Ben" gibi "Burada," özellikle endişe "Yani," "O," ...

pozitivizm, olguculuk

Felsefe; Genel felsefe

Genel olarak, felsefe ve bilim, çoğu görünüm hakiki bilgi egzoz ve rasyonel sosyal eylem yalnızca kullanılabilir anahtarı sağlar. Pozitivizm çeşitleri, on dokuzuncu yüzyıl boyunca, vurgulayarak bazı ...

Öne çıkan sözlükler

APEC

Kategori: Siyaset   2 9 Terms

Nokia Fun Facts

Kategori: diğer   1 6 Terms