Home > Sektör/Alan > Finansal hizmetler > General Finance

General Finance

Contributors in General Finans

General Finance

indirim haddi

Finansal hizmetler; General Finans

Faiz oranı uygun depo kuruma doğrudan doğruya--dan bir Merkez Bankası kısa vadeli fonları ödünç almak ücret uygulanır. Federal Rezerv bankalardan kredi farklı tipleri mevcuttur ve kredi ilgili her ...

Dünya Bankası

Finansal hizmetler; General Finans

1944 Bretton Woods Anlaşması (New Hampshire) tarafından oluşturulan bir çok taraflı kalkınma Finans Kurumu. Alıcı ülke tarafından garantilidir sosyal yükü sermaye projeleri gelişmekte olan ülkelerde ...

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)

Finansal hizmetler; General Finans

Dünya ticaret anlaşmaları, yönetir çok yönlü bir ajans ülkeler arasında ticari ilişkilerin teşvik ve üye ülkeler arasında ticaret anlaşmazlıkları çözer.

vergi tatili

Finansal hizmetler; General Finans

Doğrudan yabancı yatırım için bir teşvik olarak bir hükümet sağlar ve indirimli vergi oranı.

hazine

Finansal hizmetler; General Finans

US Department of the Treasury, which issues all Treasury bonds, notes, and bills as well as overseeing agencies. Also, the department within a corporation that oversees its financial operations ...

vergi yükümlülüğü

Finansal hizmetler; General Finans

Bir mükellef hükümetin vergi tutarı.

hazine bonoları

Finansal hizmetler; General Finans

Bizi vadeli bir yıl veya daha az olan hazine borç yükümlülükleri. 182 Gün veya 52 hafta 91 gün vadeli T-Kambiyo senetlerinin genellikle.

Öne çıkan sözlükler

Automotive

Kategori: mühendislik   6 25 Terms

Social Psychology

Kategori: Bilim   2 26 Terms