Home > Sektör/Alan > Kamu hizmetleri > Gas

Gas

Of or relating to gas that is used in a facility for heat.

Contributors in Gaz

Gas

balast suyu

Kamu hizmetleri; Gaz

Temel olarak, indirilen kargodan kaynaklanan ağırlık kaybını telafi etmek için gemilere alınan sudur.

çevreci

Kamu hizmetleri; Gaz

Çevreyi yıkımdan veya kirlilikten korumak için çalışan kimse.

biyota

Kamu hizmetleri; Gaz

Belirli bir bölgenin veya zaman zarfının bitki ve hayvan yaşantısı.

biyotik

Kamu hizmetleri; Gaz

yaşayan organizmalar için ilgili

çevre taahhüdü anlaşması

Kamu hizmetleri; Gaz

Yükümlülük başlangıcında imzalanan çevre ile ilgili anlaşma.

korumacılar

Kamu hizmetleri; Gaz

Çevrenin ve doğal kaynakların korunmasının ve dikkatli bir şekilde idaresinin avukatlığını yapan veya bunları sıkıca teşvik eden kişi.

kirletici

Kamu hizmetleri; Gaz

Bir o kirlenmektedir; bir kirletici.

Öne çıkan sözlükler

Lego

Kategori: Eğlence   4 6 Terms

Best TV Manufacturers

Kategori: Teknoloji   1 10 Terms