Home > Sektör/Alan > Sinema > Film studies

Film studies

The academic discipline that deals with various theoretical, historical, and critical approaches to films.

Contributors in Film çalışmaları

Film studies

martin scorsese kırmızısı

Sinema; Film çalışmaları

Birçok Martin Scorsese filminin yapım tasarımında görülen derin morumsu kırmızı renk.

spoyler, bozucu

Sinema; Film çalışmaları

Kurgu bir eserin ana unsurlarını, dramatik sonuçlarını ya da sonunda ne olacağını açığa çıkaran, ele veren özet ya da açıklama.

döküm

Sinema; Film çalışmaları

Dramatik bir üretim aktörler dizi; karakter ya da kişi - evlerde iki büyük orada memur normal dökme kümesidir. Elizabeth Bowen (www.merriam-webster.com) tarafından . (Matheus Natchtergaelle ve Selton ...

yol filmleri

Sinema; Film çalışmaları

Yol filmi ana karakter veya karakterlerin bir yerden bir yere gitmek için evlerini terkettikleri film türüdür. Çoğunlukla mevcut hayatlarından kaçmak için evi terkederler. (http://en.wikipedia.org/wik ...

Auteur teorisi

Sinema; Film çalışmaları

Auteur (Kendi bakış açısını filmlerine yansıtan film yapımcısı veya yönetmen) teorisi ilk defa film eleştirmeni ve yönetmeni Francois Truffaut tarafından 1954'de Cahiers du Cinema'da yayınlanan ...

Altyazı

Sinema; Film çalışmaları

Yabancı dilli filmerin konuşmalarının ekranın alt kısmında gösterilen basılı çevirisi.

Sci - fi

Sinema; Film çalışmaları

Sci - fi, filmleri, dünya dışı yaşam şekilleri, uzaylı dünyası, duyu ötesi idrak ve zamanda ışınlanma gibi, sık sık geleceğe ait uzay gemileri, robotlar, sibernetik organizmalar, yıldızlararası uzay ...

Öne çıkan sözlükler

7 places Jesus shed His Blood

Kategori: Din   1 7 Terms

Weeds

Kategori: Coğrafya   2 20 Terms