Home > Sektör/Alan > Sinema > Film studies

Film studies

The academic discipline that deals with various theoretical, historical, and critical approaches to films.

Contributors in Film çalışmaları

Film studies

martin scorsese kırmızısı

Sinema; Film çalışmaları

Birçok Martin Scorsese filminin yapım tasarımında görülen derin morumsu kırmızı renk.

spoyler, bozucu

Sinema; Film çalışmaları

Kurgu bir eserin ana unsurlarını, dramatik sonuçlarını ya da sonunda ne olacağını açığa çıkaran, ele veren özet ya da açıklama.

döküm

Sinema; Film çalışmaları

Dramatik bir üretim aktörler dizi; karakter ya da kişi - evlerde iki büyük orada memur normal dökme kümesidir. Elizabeth Bowen (www.merriam-webster.com) tarafından . (Matheus Natchtergaelle ve Selton ...

yol filmleri

Sinema; Film çalışmaları

Yol filmi ana karakter veya karakterlerin bir yerden bir yere gitmek için evlerini terkettikleri film türüdür. Çoğunlukla mevcut hayatlarından kaçmak için evi terkederler. (http://en.wikipedia.org/wik ...

Auteur teorisi

Sinema; Film çalışmaları

Auteur (Kendi bakış açısını filmlerine yansıtan film yapımcısı veya yönetmen) teorisi ilk defa film eleştirmeni ve yönetmeni Francois Truffaut tarafından 1954'de Cahiers du Cinema'da yayınlanan ...

Altyazı

Sinema; Film çalışmaları

Yabancı dilli filmerin konuşmalarının ekranın alt kısmında gösterilen basılı çevirisi.

Sci - fi

Sinema; Film çalışmaları

Sci - fi, filmleri, dünya dışı yaşam şekilleri, uzaylı dünyası, duyu ötesi idrak ve zamanda ışınlanma gibi, sık sık geleceğe ait uzay gemileri, robotlar, sibernetik organizmalar, yıldızlararası uzay ...

Öne çıkan sözlükler

Basic Grammatical

Kategori: Diller   7 14 Terms

Poptropica

Kategori: Eğlence   2 10 Terms