Home > Sektör/Alan > Hayvanlar > Cats

Cats

Any member of the family Felidae, including the domestic cat, Felis catus, and many non-domestic species.

Contributors in Kediler

Cats

ötenazi

Hayvanlar; Kediler

Eylem veya uygulama tarafından iğne ya da olağanüstü tıbbi tedavi süspansiyon gibi ölümcül bir hastalık ya da tedavi edilemez bir durumu, bireysel bir acı hayat biten.

veteriner

Hayvanlar; Kediler

Sığır veya evcil hayvanların hastalıkları konusunda uzman kişi; veteriner cerrah.

mikroçip

Hayvanlar; Kediler

Değiştirilemez ve benzersiz bir sayı ile kodlanmış pirinç-büyüklük aygıt. Çip sadece scruff boyun deri altında implante ve bir tarayıcı tarafından okundu.

dış parazit

Hayvanlar; Kediler

Dış alan-in, keneler ve akarlar gibi etkiler organizmalar.

viral salgın

Hayvanlar; Kediler

Vücut içerisinde üreyen bir organizma yoluyla yayılan bulaşıcı hastalık.

yağ

Hayvanlar; Kediler

Herhangi bir gliserol ve yağ asitleri ve bunların ilişkili organik gruplar esterleri oluşturan çeşitli yumuşak, katı veya semisolid organik bileşikler.

övgü

Hayvanlar; Kediler

Olumlu destek.

Öne çıkan sözlükler

Beekeeping

Kategori: Bilim   3 21 Terms

Corporate Social Responsibility CSR

Kategori: Business   2 11 Terms