Home > Sektör/Alan > Kamu hizmetleri

Kamu hizmetleri

Of or related to any publicy utility institution mandated with maintaining the infrastructure for a particular public service; such as the provision of water, gas and electricity.

4Kategoriler 1532Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Kamu hizmetleri

Kamu hizmetleri > Gaz

balast suyu

Kamu hizmetleri; Gaz

Temel olarak, indirilen kargodan kaynaklanan ağırlık kaybını telafi etmek için gemilere alınan sudur.

çevreci

Kamu hizmetleri; Gaz

Çevreyi yıkımdan veya kirlilikten korumak için çalışan kimse.

biyota

Kamu hizmetleri; Gaz

Belirli bir bölgenin veya zaman zarfının bitki ve hayvan yaşantısı.

biyotik

Kamu hizmetleri; Gaz

yaşayan organizmalar için ilgili

çevre taahhüdü anlaşması

Kamu hizmetleri; Gaz

Yükümlülük başlangıcında imzalanan çevre ile ilgili anlaşma.

korumacılar

Kamu hizmetleri; Gaz

Çevrenin ve doğal kaynakların korunmasının ve dikkatli bir şekilde idaresinin avukatlığını yapan veya bunları sıkıca teşvik eden kişi.

kirletici

Kamu hizmetleri; Gaz

Bir o kirlenmektedir; bir kirletici.