Home > Sektör/Alan > Güvenlik ve koruma

Güvenlik ve koruma

Related to services concerned with the conception, production and implementation of security and protection systems.

8Kategoriler 757Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Güvenlik ve koruma

Güvenlik ve koruma > Erişim kontrol sistemleri

tutulma

Astronomi; Erişim kontrol sistemleri

Tarafından başka bir gökcismi gelen ışığın keserek.

aurora, kutup ışıkları

Astronomi; Erişim kontrol sistemleri

Bir gezegenin iyonosfer gezegenin manyetik alan ve parçacıklar arasında etkileşim güneşten kaynaklanan bir kızdırma.

dezenfektan

Biyoloji; Erişim kontrol sistemleri

Şef gibi cansız nesneler üzerinde yok etmek ya da zararlı organizmaların büyümesini inhibe için kullanılan herhangi bir kimyasal ajan.

azalan üretim

Bankacılık; Erişim kontrol sistemleri

devlet içinde bir işletmenin üretim yavaşlar

periyodik veya tekrarlayan işsizlik

Bankacılık; Erişim kontrol sistemleri

Ne zaman uzun bir süre için çalışma olmadan, insanların çoğu bir süre

talepteki düşüş

Bankacılık; Erişim kontrol sistemleri

bir şirketin talebi yavaşlar veya kaybolur ettiği durum

günlük

Biyoloji; Erişim kontrol sistemleri

Gün içinde meydana gelen olayları gösterir