Home > Sektör/Alan > Deniz ürünleri

Deniz ürünleri

Any edible food product that is harvested directly from saltwater seas and oceans.

5Kategoriler 1869Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Deniz ürünleri

Deniz ürünleri > Karaca