Home > Sektör/Alan > Din

Din

Refers to any set of beliefs of any community or nation, concerning the cause, nature, and purpose of life and the universe, especially when considered as the creation of a supernatural or divine agency.

14Kategoriler 70899Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Din

Din > Yahudilik

Nuh Emirleri

Din; Yahudilik

Hz. Nuh tarafından, tufandan sonra hem Yahudi hem de gayri Yahudi insanlara bildirdiği yedi emir

Kabala

Din; Yahudilik

Yaktı. Bir gelenek. Yahudi mistik gelenek.

Musevi İspanyolcası

Din; Yahudilik

The "international language" of Sephardic Jews, based primarily on Spanish, with words taken from Hebrew, Arabic and other languages, and written in the Hebrew Alphabet.

Kohen

Din; Yahudilik

Rahip. Aaron, çeşitli ayinler tapınakta performans ile tahsil soyundan. Bu Haham aynı şey değil.

İsmail

Din; Yahudilik

Sarah'ın Mısır sanki, Hagar tarafından İbrahim'in ilk doğan oğul. Hem Müslüman hem de Yahudi geleneklerine göre Arapların atası olduğunu.

İssakar

Din; Yahudilik

1) (İsrail) Jacob'ın oğlu. Bir İsrail kabileleri atası; 2) Onun adını taşıyan kabilesi.

Gad

Din; Yahudilik

1) (İsrail) Jacob'ın oğlu. Bir İsrail kabileleri atası; 2) Onun adını taşıyan kabilesi.