Home > Sektör/Alan > Gayrimenkul

Gayrimenkul

Of or pertaining to property of land and the buildings on it. This also includes any minerals, crops, or any other natural resource. The business of real estate is the buying, selling, or renting property.

6Kategoriler 16551Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Gayrimenkul

Gayrimenkul > Kurumsal

Kadastro arazi sınıflandırma

Gayrimenkul; Kurumsal

Kadastro parsel için kalite ve türünü belirleme tarım ve orman arazi Kadastro bölge göre Kadastro komün içinde.

arazi değerleme

Gayrimenkul; Kurumsal

Tarıma doğal özellikleri, kullanım şeklini bakılmaksızın göre sınıflandırılması.

Kadastro değerlendirmesi

Gayrimenkul; Kurumsal

Değerleme amaçlı arazi sınıflandırma.

AB intestat

Gayrimenkul; Kurumsal

İntestate - Veraset özelliğine göre geçerli bir kanıtıdır aktiften değil.

alidade

Gayrimenkul; Kurumsal

Basit manzaraları ile donatılmış ve Etüt enstrüman bir parçası olarak yön tayini için kullanılan bir kural.

azimuthal

Gayrimenkul; Kurumsal

Azimut ölçüm kullanımı ile ilgili.

reambulation

Gayrimenkul; Kurumsal

Bu kadar geç eşleşecek şekilde harita revizyonu arazi görünüyor.

Sub-categories