Home > Sektör/Alan > Demiryolları

Demiryolları

The means of conveyance of passengers and goods by way of wheeled vehicles running on rail tracks.

10Kategoriler 4163Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Demiryolları

Demiryolları > Trenler

süper tren

Demiryolları; Trenler

Süper bir tren bir ortalama hızı 200 km (338 kilometre) veya saat başına daha fazla seyahat ve yetenekli bir süper hızlı tren olduğunu. a yolcu tren çarptı 302 mil bölü saat ...