Home > Sektör/Alan > Fizik

Fizik

The branch of science concerned with the properties of matter and energy and the relationships between them.

17Kategoriler 45113Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Fizik

Fizik > Optik

koma

Fizik; Optik

Eksen dışı noktası bozuk, bir kuyruk (koma) varmış gibi görünmesine kaynaklarında görünen yıldızlar gibi bir kuyrukluyıldız gibi sonuçlar sapması objektif veya diğer bileşenleri ...

içbükey

Fizik; Optik

İçinde ya da delikli içe, aksine dışbükey, içbükey mercek, içbükey ayna vb gibi eğri.

konveks

Fizik; Optik

Dışarı eğme veya dışa, aksine içbükey dışbükey lens, Bombeli Ayna, vb gibi şişkin.

concavo-convex objektif

Fizik; Optik

Objektif olması bir yana içbükey ve dışbükey diğer; dışbükey tarafında tarafında içbükey büyük eğrilik var.

objektif

Fizik; Optik

Resmi oluşturmak için farklı şekilde şeklinde cam parçası. Işığın yönünü değiştirerek lensler iş .

objektif lens

Fizik; Optik

Bu objektif bir teleskop ya da mikroskop gibi bir araç ile görüntülenen nesneye en yakın.

Harmonik dalga

Fizik; Akustik

Tek bir frekans bileşeni içeren periyodik dalga.