Home > Sektör/Alan > Kağıt ambalaj

Kağıt ambalaj

A method of packaging through the usage of paper products and materials.

3Kategoriler 66Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Kağıt ambalaj

Kağıt ambalaj > Ambalaj kâğıdı

Noel paket kağıdı

Kağıt ambalaj; Ambalaj kâğıdı

Noel paket kağıdı Noel hediyelerini sarmak için kullanılan özel bir kağıt türüdür. Bazen şeritlerle ve fiyonklarla dekore edilir. Noel paket kağıdının üzerinde genellikle Noel ile ...