Home > Sektör/Alan > Dış kaynak kullanımı ve offshoring

Dış kaynak kullanımı ve offshoring

The process of contracting a business function to a third party, or to a supplier outside the home nation of the original business.

1Kategoriler 4493Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Dış kaynak kullanımı ve offshoring

Dış kaynak kullanımı ve offshoring > İş süreçleri dış kaynak kullanımı (BPO)

Benefit(s)

Dış kaynak kullanımı ve offshoring; İş süreçleri dış kaynak kullanımı (BPO)

Herhangi bir nakit parası veya nakit ödeme yapılmış ya da işçi yararına üniversite tarafından yapılması bekleniyor. Yararları, tediye çalışan tarafından sonucunda oluşan giderleri ...

Risk Yönetimi

Dış kaynak kullanımı ve offshoring; İş süreçleri dış kaynak kullanımı (BPO)

Planlama, düzenleme, lider ve kuruluş sermayesi ve kazanç risk etkilerini en aza indirmek için bir kuruluşun faaliyetlerini denetleme işlemidir.

sistemleri geliştirme yöntemi (sdm)

Dış kaynak kullanımı ve offshoring; İş süreçleri dış kaynak kullanımı (BPO)

Bir bilgisayar sisteminde veya ürün geliştiriciler tarafından başarılı sonuçlar alabilmek için bir yol olarak seçilen çalışma disiplini.

çapa metin

Dış kaynak kullanımı ve offshoring; İş süreçleri dış kaynak kullanımı (BPO)

Çapa metin köprünün görünen metni belirtir. Örneğin :

Arama motoru sonuç sayfası (serp)

Dış kaynak kullanımı ve offshoring; İş süreçleri dış kaynak kullanımı (BPO)

Arama motoru sonuçları sayfa/konumlandırma için kısaltma. (Hariç Ücretli listeler) organik arama sonuçları belirli bir sorgu için bu ifade eder.

dosyalama durumu

Dış kaynak kullanımı ve offshoring; İş süreçleri dış kaynak kullanımı (BPO)

Medeni Durumunuz, senin etkilenenler ve vergi iade dosyasının yolu tarafından belirlenen dört vergi saflarına biri: (1) tek, (2) evli ortaklaşa dosyalama, (3) ayrı ayrı dosyalama ...

varlık-ilişki diyagramı

Dış kaynak kullanımı ve offshoring; İş süreçleri dış kaynak kullanımı (BPO)

Varlıkları ve varlıklar, bir bilgi sistemi arasındaki ilişkileri grafik gösterimini oluşturduğu teknik Modelleme verileri.