Home > Sektör/Alan > Ağ donanımı

Ağ donanımı

Related to any equipment that facilitates the use of a computer network.

9Kategoriler 11569Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Ağ donanımı

Ağ donanımı > Kablosuz ağ

kimlik doğrulama

Ağ donanımı; Kablosuz ağ

Bluetooth kimlik doğrulama işlemi sırasında iki aygıt arasında güvenli bağlantı kurma işlemi, her iki cihaz için bir geçiş anahtarı istenir. Aynı geçiş anahtarını girmiş veya her ...

bağlanılabilir

Ağ donanımı; Kablosuz ağ

Bir Bluetooth etkin aygıt başka bir aygıt için yanıt vermek ve bağlantı kurma aralığında.

bağlantılı

Ağ donanımı; Kablosuz ağ

Bir Bluetooth etkin aygıt menzil ve Bluetooth kablosuz bağlantı üzerinden iletişim içindedir. Bluetooth tercih bölme, başarılı bir bağlantı belirten yeşil bir nokta ...

keşfi mümkün

Ağ donanımı; Kablosuz ağ

When a Bluetooth enabled device is "discoverable," other Bluetooth devices can detect, pair, or connect to it.

keşif durumu

Ağ donanımı; Kablosuz ağ

See "discoverable". An Apple wireless keyboard or mouse will flash its indicator light when it is in discovery mode. Apple devices will turn off discovery mode after approximately ...

keşif aparatı

Ağ donanımı; Kablosuz ağ

Başka bir cihaz tespit etmek bir cihaz verir bir süreç.

keşif ismi

Ağ donanımı; Kablosuz ağ

Bir aygıt adı alır ve istekler mekanizma.