Home > Sektör/Alan > Doğal çevre

Doğal çevre

Related to any physical feature of the earth's natural environment.

17Kategoriler 71833Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Doğal çevre

Doğal çevre > Ormanlar

orman

Doğal çevre; Ormanlar

Ağaçlar ve odunsu bitkilerin hakim ekolojik alanı.

ormanlık sulak

Doğal çevre; Ormanlar

Burada yere düzenli olarak doymuş veya su ile kaplı ve odunsu bitki örtüsü kalmaz alanları üzerinde 20 ft kapsayacak.