Home > Sektör/Alan > Müzik

Müzik

Related to the production, distribution and appreciation of music in any genre or style.

14Kategoriler 50690Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Müzik

Müzik > Genel müzik

dört kişilik Durdur

Müzik; Genel müzik

Dört notlar, bir dize enstrüman üzerinde aynı anda oynuyor.

çan ağaç

Müzik; Genel müzik

Uzun sopa ile o, Yeniçeri müziği kabul askıya çan.

quadruplum

Müzik; Genel müzik

Dördüncü sesli Polifonik bir çalışma.

üçüncü stream

Müzik; Genel müzik

Özellikleri ve klasik müzik ve caz teknikleri ölçekli harfleri sentezler caz tarzı; Gunther Schuller tarafından icat terim.

quartal uyum

Müzik; Genel müzik

Üçüncü olarak dördüncü aralığı temel uyum; yirminci yüzyılın müzik kullanılır.

ayrıntılı-bas

Müzik; Genel müzik

Figured bas bakın.