Home > Sektör/Alan > Askeri

Askeri

12Kategoriler 133019Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Askeri

Askeri > Firearms

Gerçek Mühimmatlı Tatbikat (GMT)

Askeri; Firearms

Belirli bir teçhizatın kullanımını simüle etmek amacıyla gerçekçi bir senaryonun kullanıldığı her türlü tatbikat. Bu terim, sivil sektörde de kullanılabilir olmasına rağmen yaygın ...

delik yılan

Askeri; Firearms

Silahın namlusunu temizlemek için kullanılan bir alet.