Home > Sektör/Alan > Edebiyat

Edebiyat

Of or pertaining to the art of writing in any form or style, most especially published works.

19Kategoriler 66119Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Edebiyat

Edebiyat > Tür

intikam trajedisi

Drama; Tür

Shakespeare'in Hamlet kapsüllü Elizabeth ve Jacobean dönemlerin popüler drama yazın. Kahramanı gerçek alır veya başka bir karakter intikam alma nedeni olarak yaralanma hayal. ...