Home > Sektör/Alan > Inorganik kimyasallar

Inorganik kimyasallar

A broad class of substances encompassing all those that do not include carbon and its derivatives as their principal elements, yet not excluding carbides, carbonates, cyanides, cyanates, and carbon disulfide.

6Kategoriler 547Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Inorganik kimyasallar

Inorganik kimyasallar > İnorganik asitler

Sülfürik asit

Inorganik kimyasallar; İnorganik asitler

Kükürt, hidrojen ve oksijen içeren güçlü bir asit. Sektöründe daha fazla başka bir asit kullanılır.

inorganik asit

Inorganik kimyasallar; İnorganik asitler

Bir inorganik asit (veya mineral asit) bir veya daha çok inorganik bileşikten elde edilen asittir. Bir inorganik asit organik değildir ve tüm mineral asitler suda çözüldüğü zaman ...