Home > Sektör/Alan > Finansal hizmetler

Finansal hizmetler

Related to any service provided by the finance industry, which encompasses a broad range of organisations that deal with the management of money.

17Kategoriler 144162Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Finansal hizmetler

Finansal hizmetler > Kişisel yatırım yönetimi

tontine

Finansal hizmetler; Kişisel yatırım yönetimi

Mademki bir grup her ödeme ilk toptan sonra bir miktar için mutabık kalınan bir aralıkta genellikle bir yıl döner kontrol eden bir otorite bir mali düzenleme. Tontine ölür, her ...