Home > Sektör/Alan > Festivaller

Festivaller

An event, usually staged by a local community, which usually focusses on and celebrates a unique aspect, custom or tradition of that community.

8Kategoriler 4285Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Festivaller

Festivaller > Noel

melek

Festivaller; Noel

Bir ruhsal varlıklar, böyle bir insan formunda, kanat, beyaz elbiseler, genellikle bir haberci, Tanrı'nın özellikle varlık, geleneksel bir temsilini bir sınıf.

geçit töreni

Festivaller; Noel

Yürüyüş ve araç da bazen dekore kişi içeren bir tören alayı yüzer. Noel geçit resmi geçit tutan birçok şehirler ile popüler bir zamanı.

melek

Festivaller; Noel

Bir ruhsal varlıklar, böyle bir beyaz cüppeli genellikle kanatlı insan şeklinde özellikle Tanrı'nın bir haberci olmanın geleneksel bir temsili bir sınıf.

Lamb of God

Festivaller; Noel

Yeni Ahit İncil İsa'ya verilen unvanları biri.