Home > Sektör/Alan > Enerji

Enerji

Anything related to the production or supply of energy in any form.

23Kategoriler 123009Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Enerji

Enerji > Environmental management

biyosağaltım (biyo ıslah) maddeleri

Enerji; Environmental management

Yağ boşaltım bölümüne kasten gönderilen ve boşaltım işleminin etkilerini azaltmak için biyosağaltım oranını ciddi oranda artıran mikrobiyolojik kültürler, katkı enzimler veya ...