Home > Sektör/Alan > Enerji

Enerji

Anything related to the production or supply of energy in any form.

23Kategoriler 123009Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Enerji

Enerji > Biyoyakıt

eterler

Biyoteknoloji; Biyoyakıt

Edilerek bir alkol karıştırma üzerinden yapılan Akaryakıt

etil tersiyer bütil eter (ETBE)

Biyoteknoloji; Biyoyakıt

Eter oktan artırmak ve buharlaşma ve sis oluşumu azalan benzin, volatilite azaltmak etanol düzenlendi

Fischer-Tropsch süreci

Biyoteknoloji; Biyoyakıt

Sıvı yakıtlar, genellikle doğal gaz veya sentetik gazdan gasified kömür veya biyokütle dizel yakıt üretme yöntemi

metil alkol

Biyoteknoloji; Biyoyakıt

Alkol molekülü, genellikle doğal gaz, benzin yarım enerji yoğunluğu ile yapılan her bir Karbon atomu içeren.

metil ester

Biyoteknoloji; Biyoyakıt

'Biyodizel' görmek

metil tersiyer bütil eter (MTBE)

Biyoteknoloji; Biyoyakıt

Eter oktan artırmak ve buharlaşma ve sis oluşumu azalan benzin, volatilite azaltma metanol düzenlendi