Home > Sektör/Alan > Drama

Drama

The art or practice of writing or producing dramatic works via any artistic medium.

7Kategoriler 5298Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Drama

Drama > Sahneler

sahne

Drama; Sahneler

Tiyatro ya da gösteri sanatlarında sahne (sahne işlerinde kimi zaman güverte de denir), gösteri prodüksiyonları için belirlenmiş bir alandır. Sahne aktörler ya da göstericiler ...

Sub-categories