Home > Sektör/Alan > Drama

Drama

The art or practice of writing or producing dramatic works via any artistic medium.

7Kategoriler 5298Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Drama

Drama > Kostüm

kostüm

Drama; Kostüm

KOstüm bir film, sahne oyunu, şiir ya da heykeldeki aksesuarların sanatsal düzenlemesidir. Zamana, mekana, veya tarif edilen ya da temsil edilen diğer durumlara, ya da belli bir ...

Sub-categories