Home > Sektör/Alan > Drama

Drama

The art or practice of writing or producing dramatic works via any artistic medium.

7Kategoriler 5298Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Drama

Drama > Tür

intikam trajedisi

Drama; Tür

Shakespeare'in Hamlet kapsüllü Elizabeth ve Jacobean dönemlerin popüler drama yazın. Kahramanı gerçek alır veya başka bir karakter intikam alma nedeni olarak yaralanma hayal. ...

Sub-categories