Home > Sektör/Alan > Belgeleme

Belgeleme

The creation of documents for professional purposes, over various fields: marketing, technical writing, legal, and so on.

4Kategoriler 111Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Belgeleme

Belgeleme > Hukuki belgeler

yasal belgeler

Belgeleme; Hukuki belgeler

Bir sözleşme ilişkisini beyan eden veya bir hak sağlayan bir belge.