Home > Sektör/Alan > Bilgisayar

Bilgisayar

18Kategoriler 216913Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Bilgisayar

Bilgisayar > PC çevre birimleri

Baskı Silindiri

Bilgisayar; PC çevre birimleri

Bir yazıcı içerisinde yazıcı parçası olarak işleyen, dönen silindirdir.

modem

Bilgisayar; PC çevre birimleri

Modem iki bilgisayar normal telefon hatları üzerinden iletişim kurmasına izin verir. Adı modulate kaynaklanmaktadır / demodüle işleminin hangi dijital bilgisayar verilerini bir ...

monitör

Bilgisayar; PC çevre birimleri

Bilgisayar bilgilerini görüntülemek için ekran monitör denir.

yazıcı

Bilgisayar; PC çevre birimleri

type of peripheral device that produces hard copies of information generated by a computer on paper and other media