Home > Sektör/Alan > Bilgisayar

Bilgisayar

18Kategoriler 216913Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Bilgisayar

Bilgisayar > Bilgisayar bilimi

erişim denetimi

Bilgisayar; Bilgisayar bilimi

Erişim denetimi, kim kaynak kurabilirim denetim uygulamakla için başvurur.

Multimedya Uzantıları

Bilgisayar; Bilgisayar bilimi

Multimedya Uzantıları (mme), çoklu ortam desteği için Windows 3.0 için bir uzantısıdır.

Öznitelik

Bilgisayar; Bilgisayar bilimi

Bir öznitelik nesnesi, öğe veya dosya özelliği tanımlayan bir belirtimdir.

yazılım aracı

Bilgisayar; Bilgisayar bilimi

Yazılım aracı bir kullanıcı ya da ajans ilişkisi başka bir programda davranan yazılım parçasıdır.

Yapı sorgu dili

Bilgisayar; Bilgisayar bilimi

Yapılandırılmış sorgu dili (sql) veri ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri yönetmek için tasarlanmış bir programlama dilidir.

erişim denetim listesi

Bilgisayar; Bilgisayar bilimi

Bir erişim denetim listesi (acl), bir bilgisayarın dosya sistemi için izinler nesneye bağlanan listesidir.

Active directory hizmet arabirimi

Bilgisayar; Bilgisayar bilimi

Active directory hizmet arabirimi bir com tabanlı dizin hizmeti modeli türüdür.