Home > Sektör/Alan > Biyoloji

Biyoloji

A natural science concerned with the study of life or living matter in all its forms and phenomena, especially in relation to their origin, growth, reproduction, structure, behaviour and evolution.

38Kategoriler 283278Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Biyoloji

Biyoloji > Morfoloji

yaşam döngüsü

Biyoloji; Morfoloji

Değişiklikleri veya bir bitki ya da hayvan arasında Doğum ölüm yaşam aşamaları dizi.

embriyo

Biyoloji; Morfoloji

Bir hayvan veya bitki gelişiminin ilk aşamada ve yine genellikle tohum, yumurta ya da rahim içinde yer alır, bir embriyo adlandırılır.

temel tüyleri

Biyoloji; Morfoloji

Arasında yılda bir tüy dökme kuş türü, bu temel tüyleri var ve yıl boyunca korur.

Bilateral simetri

Biyoloji; Morfoloji

Simetri bu tür hayvanların çoğu tarafından sergilenen ve sadece vücut bir çizgi çizilmiş Eğer, her iki eşit olduğu anlamına gelir.

Chrysalis

Biyoloji; Morfoloji

Özellikle, bir güve veya kelebek bir pupa. Hareket etmez veya yemek ve güçlü bir durumda içine alınır.

Casque

Biyoloji; Morfoloji

Etli kask akıbet kertenkele baş gibi.

acrosoma

Biyoloji; Morfoloji

Bir spermatozoon ön uç yapısı gibi kap. Sadece gübreleme önce yıkar.