Home > Sektör/Alan > Biyoloji

Biyoloji

A natural science concerned with the study of life or living matter in all its forms and phenomena, especially in relation to their origin, growth, reproduction, structure, behaviour and evolution.

38Kategoriler 283278Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Biyoloji

Biyoloji > Biyoteknoloji

DNA hesaplaması

Biyoloji; Biyoteknoloji

Bir çeşit bilgisayar hangi DNA ve moleküllerin bilgi işleme, geleneksel, Silikon tabanlı teknolojiler geliştiriliyor.

Genetiği değiştirilmiş organizma

Biyoloji; Biyoteknoloji

bitki, hayvan ya da performansı geliştirmek veya üstün nitelikleri sergilemek amacıyla bir yerel olmayan geni enjekte edilerek değişikliğe uğramış mikroorganizma. Örneğin, ürün ...

genetik materyal

Biyoloji; Biyoteknoloji

Kromozom nükleik asit, zaman zaman RNA sentezi için bilgi proteinleri ve diğer nükleik asitleri taşır, ama ağırlıklı olarak DNA

karakteristik

Biyoloji; Biyoteknoloji

önde gelen öznitelik ya da bir şey özelliğini

organizma

Biyoloji; Biyoteknoloji

canlı bir şey hareket veya bağımsız fonksiyonu yeteneği vardır (veya gelişebilir)

doku

Biyoloji; Biyoteknoloji

benzer bir yapısı ve fonksiyonu olan hücre bir toplam oluşan bir organizmanın parçası

alıcı

Biyoloji; Biyoteknoloji

bir kişi kim ya da bir şey başka kaynaklardan elde bir şey