Home > Sektör/Alan > Tarım

Tarım

The practice of cultivating soil, crops, and livestock and the preparation or marketing of those products.The practice of cultivating soil, crops, and livestock and the preparation or marketing of those products.

18Kategoriler 98560Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Tarım

Tarım > Gıda dışı tarımsal üretim

gaz Kromatograf

Tarım; Gıda dışı tarımsal üretim

gaz maddeler çözümlemek için kullanılan alet