Home > Sektör/Alan > Reklam

Reklam

The methods and act of calling something to the attention of the public especially through paid announcements. Also includes the business of preparing advertisements for publication or broadcast.

7Kategoriler 16774Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Reklam

Reklam > Basılı reklamlar

kupon

Reklam; Basılı reklamlar

Bir indirim veya ücretsiz teklif bir ürün ile tüketici sağlayarak ürün/şirket teşvik doğrudan yanıt yöntemi.

tüketici pazarlaması

Reklam; Basılı reklamlar

Tek tek kişi ya da aileler ve diğer işletmelerin reklam amaçlı.

pazarlama postası

Reklam; Basılı reklamlar

Bir tüketici için ürün tanıtımı için kullanılan, isteyen tüketici gönderilen tüm postalar.

cevap isteyen pazarlama postası

Reklam; Basılı reklamlar

Tüketici için bazı geribildirim ister doğrudan posta. Yanıt kartları, telefon numarası, web adresi, vb bu Kuponlar, içerir.

teknoloji pazarlaması

Reklam; Basılı reklamlar

yüksek teknoloji teşvik ürünleri teknik reklam reklam

genel pazarlama

Reklam; Basılı reklamlar

Reklam için kullanılan bir görüntü veya bir ürünün bir farkındalık oluşturmak veya zamanla şirket.

genel pazarlama

Reklam; Basılı reklamlar

Genel reklam bakın. Bir tüketici için ürün tanıtımı için kullanılan, isteyen tüketici gönderilen postalar.