Home > Answers > How long ZhuoJun take to lern street dance every day twa1311313235

How long ZhuoJun take to lern street dance every day?

ZhuoJun learn street dance hard?
  • Sektör/Rtki Alanı Dans
  • Kategori Egzotik
  • Created: 00:40, 22 July 2011

Yanıtlar (1)

施双如

Seven hours.

02:03, 28 July 2011

Tartışmalara katılmak için oturum açmanız gerekiyor.

Oluşturan

Öne çıkan sözlükler

Best Writers

Kategori: Edebiyat   1 2 Terms

French Sportists

Kategori: Spor   1 20 Terms

Corporate Social Responsibility CSR

Kategori: Business   2 11 Terms

Rock Bands of the '70s

Kategori: Tarih   1 10 Terms

Slack Features

Kategori: Teknoloji   1 8 Terms

Basketball

Kategori: Spor   1 20 Terms