Home > Sektör/Alan > İletişim

İletişim

The activity of conveying information and ideas to others through the exchange of speech, written messages, signals or behaviour such as body language.

6Kategoriler 8393Terms

Yeni terim ekle

Contributors in İletişim

İletişim > Yazılı iletişim

Kitle iletişim araçları

İletişim; Yazılı iletişim

Dergi, gazete, radyo ve tv gibi iletişim araçlarıyla aklında tek bir amaç birtakım: bir mesaj iletmek için.

mektup

İletişim; Yazılı iletişim

Bir mektup gazetede yazılı bir mesajdır. İletişim kurmak için bu yolu kullanmak alışılmadık günümüzde (sürece resmi ya da önemli sorunlar için) nedeniyle telekomünikasyon ...

sembol örgü

İletişim; Yazılı iletişim

Bir resim veya desen punctiation her türlü ile oluşturma, duygu ya da Facebook gibi sosyal medya kullanılan ileti - hızlı sipariş için işaretler.