Home > Sektör/Alan > Belgeleme > Technical publications

Technical publications

Documentation explaining a company's project or service. This may cover user guides, installation manuals, and troubleshooting/repair/replace procedures.

Contributors in Teknik yayınlar

Technical publications

kullanım kılavuzları

Belgeleme; Teknik yayınlar

Bir cihazın veya makinenin nasıl kurulacağını veya çalıştırılacağını açıklayan belgeler.

Öne çıkan sözlükler

CERN (European Organization for Nuclear Research)

Kategori: Bilim   2 2 Terms

Asia Cup 2015

Kategori: Spor   2 10 Terms