Home > Sektör/Alan > Basın ve yayın

Basın ve yayın

The industry concerned with the preparation and distribution of printed material to the general public.

11Kategoriler 31826Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Basın ve yayın

Basın ve yayın > Matbaacılık

kötü sonu

Basın ve yayın; Matbaacılık

Dullar için başvurur veya yetimler içinde metin kopyalama veya uygunsuz okuma neden olan herhangi bir ara.

Bar

Basın ve yayın; Matbaacılık

Sesletim (gibi bir mektup yazma birim) ile çizilmiş yatay veya dikey çizgi. Bazen bir sesletim diğerinden ayırt etmek için eklendi.

taban çizgisi

Basın ve yayın; Matbaacılık

Hangi harfler oturmak ve çıkıntısı temel genişletmek için hayali bir çizgi.

gövde tipi

Basın ve yayın; Matbaacılık

Basılı malzeme ana metinde kullanılan yazı tipi.

HTML simge varlıklar

Basın ve yayın; Yayın

ArgumentOutOfRangeException: the parameter 'text' must be less than '10241' characters Parameter name: text : ID=3541.V2_Json.Translate.145281A6