Home > Sektör/Alan > Organik kimyasallar

Organik kimyasallar

Any member of a large class of gaseous, liquid, or solid chemical compounds whose molecules contain carbon.

5Kategoriler 654Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Organik kimyasallar

Organik kimyasallar > Organik asitler

keton organları

Organik kimyasallar; Organik asitler

Maddeler beta-hidroksibütrik asit, Asetoasetik asit ve aseton, yağ asidi ve karbonhidrat metabolizması 78:20:2 oranı yaklaşık olarak karaciğer tarafından üretilen. Phyiscally ...