Home > Sektör/Alan > Müzik

Müzik

Related to the production, distribution and appreciation of music in any genre or style.

14Kategoriler 50690Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Müzik

Müzik > Klasik

nakarat

Müzik; Klasik

Şarkıda her kıtanın sonunda yinelenen cümle.

röpriz

Müzik; Klasik

Diğer müzik oynadı sonra bir kompozisyon önceki bir parçası genellikle tekrarlamak için.

arabesk

Müzik; Klasik

Çeşitli kontrpuan, melodik veya harmonik dekorasyonlar sergileyen kısa bir müzik parçası.

tonlama, entonasyon

Müzik; Klasik

Bir şekilde hangi sesleri sahaya saygı ile üretilmektedir.

bel canto opera

Müzik; Klasik

Bel canto şan özelliklerini sergileyen erken romantik opera için kullanılan terim.

diyez

Müzik; Klasik

Notanın bir yarım ton inceltileceğini belirten işaret.

senfoni

Müzik; Klasik

Farklı dönemlerde çeşitli bağlamlarda uygulanan terim, örneğin, 'enstrümantal Canzona', 'prelüd', 'uvertür' ve 'senfoni'ile neredeyse eş anlamlıdır.