Home > Sektör/Alan > Üretim

Üretim

The process of converting raw materials, components or parts into finished goods that meet the expectations and needs of consumers.

12Kategoriler 27838Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Üretim

Üretim > Plastic injection molding

Özel kalıpçı

Üretim; Plastic injection molding

Bileşen ya da bileşenleri özelliklerine göre dağıtım madde satışı işleyen ya da özel şekillendirilmiş standart bileşenler kendi ürünlerinin bir arada birleştirmek başka bir firma ...

oksijen endeksi

Üretim; Plastic injection molding

Oksijen belirli üçboyutlu bir konsantrasyon bunu ateşledi sonra bir numune yakma korumak için gerekli olan ilkesine dayanarak yanma testi.

işaretlerini sürükleyin

Üretim; Plastic injection molding

Derin çizik veya bölümü çıkarma tarafından nedeni genellikle bileşen yüzeyinde çizik şeklinde.

yelpaze kapısı

Üretim; Plastic injection molding

Bir kapı açılması daha geniş bir alana yayılan tarafından kapı alanında stres konsantrasyonları azaltmak için kullanılır. Daha az parçalarını çözgü genellikle kapısı bu tür ...

Polimer yapısı

Üretim; Plastic injection molding

Atıfta göreli konumlar, düzenleme alanı ve polimer molekül atomların hareket özgürlüğü için genel bir terim.

kalıp

Üretim; Plastic injection molding

Boş form veya matrisin içine yerleştirilen plastik malzeme ve hangi malzeme bitmiş bir makale olarak son şeklini kazandırır.

kristal

Üretim; Plastic injection molding

Onun atomların düzenli ve tekrarlayan bir üç boyutlu düzenlemesi olan homojen bir katı.