Home > Sektör/Alan > Dil

Dil

Of of pertaining to any method of human communication, either spoken or written, consisting of the use of words in a structured and conventional way, whether united in a system specific to a country or region.

21Kategoriler 484230Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Dil

Dil > Genel dil

Orta Türkçe

Dil; Genel dil

Orta Türkçe Tarih yüksek ve geç Orta Çağ arasında İngilizce kabaca geç 11 ve geç 15th century dönemdir. Orta 1066 ve dönem sonlarında 1470s İngilizce standartlaştırır yardımcı ...

göreceli özerklik

Dil; Genel dil

Bu Althusserian Marksizm ' kabul edilen bir terimdir nerede bu ifade eder (ideoloji dahil) toplum 'üstyapı' göreli bağımsızlık için ekonomik (ya da Tekno-ekonomik) 'base' (aksine ...

görecilik

Dil; Genel dil

'Görecilik' sık sık ya da bir kötüye eleştirmenler Oluşturmacılık (kimin için bu gerçekçilik dışında herhangi bir epistemolojik duruş anlamlara özellikle realistler,) veya ...

representamen

Dil; Genel dil

Representamen Peirce'nın modeli işareti üç unsurlardan biridir ve işaretini (mutlaka maddi) aldığı forma başvurur. Bunun için maddi olmayan form o başvurduğunda Saussure's ...

maddeleştirme

Dil; Genel dil

Reify (ya da 'hypostasize' için) olduğu 'thingify ': görece soyut tedavi miktarlara hangi temel doğa alınması için verilen (bkz: Özcülük) tek, sınırlı, farklılaşmamış, sabit ve ...

bilgi tutarlılığına yanlış

Dil; Genel dil

Bu terim kullanılmıştır bir) bu varsayım için başvurmak için anlamlar (özellikle, dünyanın maddi bir nesne) bir ayrılan sahip bir işareti gerekli bir koşulu olduğunu veya b) ...

bilgi tutarlılığı işlevini

Dil; Genel dil

İn Jakobson'ın modeli dilsel iletişim bu önemli işlevlerinden biri bir işareti olarak sayılır. İçeriği bir işareti bu işlev başvurur.