Home > Sektör/Alan > Çevre

Çevre

Issues related to the circumstances or condition of the earth's natural surroundings.

9Kategoriler 46865Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Çevre

Çevre > Kirlilik

Petrol kirliliğinin azaltılması

Çevre; Kirlilik

Petrol kirliliğinin azaltılması için çeşitli sistemler vardır deniz: "Yük üstte" sistem yıkama tankı temizlik işlemleri ve kalıntı gelen orijinal balast suyu deşarj "taşkınlık" ...

kirliliğinin azaltılması

Çevre; Kirlilik

Uygulanan teknoloji veya kirlilik ve/veya çevreye olan etkileri azaltmak için alınan ölçü birimi. En yaygın olarak kullanılan yıkayıcılarında, gürültü Susturucular, filtreler, ...

terk edilmiş Sanayi Sitesi

Çevre; Kirlilik

Site kirleticiler, mutlaka radyoaktif kirlenmiş herhangi bir amaçla kullanılamaz.

a-ağırlıklı desibel

Çevre; Kirlilik

İnsan kulağı Frekans tepkisi ile uygun desibel ses basınç ölçeği ile ayarlanabilir. Bir ses düzeyi ölçer önlemler a ağırlıklı desibel ölçer ortalama insan kulağı farklı ...

terk edilmiş araç

Çevre; Kirlilik

Çevre, kentsel veya başka türlü bulundu çoğu wrecked, tahrip edilmiş, zarar görmüş veya ana bileşeni ile atıldı bir aracın parçası çalıntı ya da kayıp.

gürültü azaltılması

Çevre; Kirlilik

Etkinlik gürültü ya da belirli bir kaynaktan gelen titreşim emisyon azaltmak için ya da gürültü ve titreşim kişi ve İnşaatlı yapıları korumak için.

izole kirliliği

Çevre; Kirlilik

Patojen bakteriler ile Hava, toprak ve su kirlenmesi.