Home > Sektör/Alan > Elektronik bileşenler

Elektronik bileşenler

Any basic device or physical entity in an electronic system used to affect electrons or their associated fields.

13Kategoriler 14741Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Elektronik bileşenler

Elektronik bileşenler > Endüktif cihazlar

elektromanyetik kuvvet

Elektronik bileşenler; Endüktif cihazlar

Manyetizma, hareket ediyor, ne zaman bir elektrik devresi bir tel arasında elektron hareket olarak elektrik ücretleri tarafından üretilir.

Frekans Modülasyonu

Elektronik bileşenler; Endüktif cihazlar

Farklı sesler telsiz hoparlörler gel yapmak için radyo dalgaları sıklığını değiştirir radyo yayın yöntemi.