Home > Sektör/Alan > Bilgisayar

Bilgisayar

18Kategoriler 216913Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Bilgisayar

Bilgisayar > Software engineering

Acil durum planı

Bilgisayar; Software engineering

Bir sorun haline bir risk faktörü ile ilgili bir plan.

risk ölçümü

Bilgisayar; Software engineering

Hafifletilmiş için risk faktörü ile ilgili objektif bir ölçü birimi.

ön tasarım gözden geçirme (pdr)

Bilgisayar; Software engineering

Bu İncelemeleri mostly yapılmış mimari tasarım bir daha gözden geçirme yanında yerini aldı.

sınama yordamı belirtimi

Bilgisayar; Software engineering

Eylemler için bir sınav yürütme sırasını belirten bir belge.

kullanıcı

Bilgisayar; Software engineering

Kişi ya da kişilerin çalışma veya doğrudan sistemi ile etkileşim.

ortaya çıkması bakım

Bilgisayar; Software engineering

Zamanlanmamış düzeltici bakım bir sistem çalışır durumda tutmak için yapılır.

neden çözümlemesi

Bilgisayar; Software engineering

Potansiyel bir sorun'ın (risk faktörü)'ın tayini temel nedeni ya da nedenleri.