Home > Sektör/Alan > Bilgisayar

Bilgisayar

18Kategoriler 216913Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Bilgisayar

Bilgisayar > Unicode standard

bayt

Bilgisayar; Unicode standard

(1) En az belirli bilgisayar mimarisi adresli depolama birimi. (2) Bir sekizli. Çok erken bilgisayar mimarileri 8 bitten büyük bayt boyutu kullanılan, ama sanayi artık neredeyse ...

sekizli

Bilgisayar; Unicode standard

(1) En az belirli bilgisayar mimarisi adresli depolama birimi. (2) Bir sekizli. Çok erken bilgisayar mimarileri 8 bitten büyük bayt boyutu kullanılan, ama sanayi artık neredeyse ...

kurallı

Bilgisayar; Unicode standard

(1) Kodlaması genel kurallara uygun — diğer bir deyişle, değil sıkıştırılmış, sıkıştırılmış veya başka bir biçimde yüksek bir iletişim kuralı tarafından belirtilen. (2) Özelliği ...

bayt-takas

Bilgisayar; Unicode standard

Bayt sırası sırasını ters.

Standart ayrıştırma

Bilgisayar; Unicode standard

Doğal olarak eşdeğer bir sıra için eşleme — Örneğin, a ä eşleme + Çift nokta koymak birleştiren. Ayrışma bir karakter ya da karakter daha çürümüş kadar Unicode karakter ...

durumunda yoksayılabilir

Bilgisayar; Unicode standard

Bir karakter c c değeri MidLetter veya Nonspacing_Mark (Mn), Enclosing_Mark (Me), Format (Cf), Modifier_Letter (Lm) veya Modifier_Symbol (Sk), General_Category veya Word_Break ...

durumunda yoksayılabilir dizisi

Bilgisayar; Unicode standard

Sıfır veya daha fazla vaka yoksayılabilir karakter dizisi.