Home > Sektör/Alan > İletişim

İletişim

The activity of conveying information and ideas to others through the exchange of speech, written messages, signals or behaviour such as body language.

6Kategoriler 8393Terms

Yeni terim ekle

Contributors in İletişim

İletişim > Teknik yazı

belirtme çizgisi

İletişim; Teknik yazı

Belirtme metin ve bir alan veya bir illüstrasyon veya teknik çizim, bu özellik, öyle aynı derecede onun ad ya da geometrik boyutları hakkında bilgi sağlayan bir özellik gösteren ...

içerik yönetim sistemi (cms)

İletişim; Teknik yazı

Bir içerik yönetim sistemi (cms) yönetimi ve belge yazma, işbirliği ve üretim Otomasyonu, yönetimi sağlayan bir yazılım aracıdır. cms, çok sayıda yazar ve diğer bilgi çalışanları ...

Darwin bilgi mimarisi (DITA) yazarak

İletişim; Teknik yazı

DITA, geliştirme ve içerik yayımlamak için bir xml veri konu tabanlı mimaridir. İlk olarak 1999 yılında IBM tarafından geliştirilen DITA yazma, Adobe FrameMaker, XMetaL, ...