Home > Sektör/Alan > Biyoteknoloji

Biyoteknoloji

Also known as 'Biotech' , it is the use of micro-organisms and biological substances to perform specific industrial or manufacturing procedures.

5Kategoriler 99105Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Biyoteknoloji

Biyoteknoloji > Mavi biyoteknoloji

Mavi Biyoteknoloji

Biyoteknoloji; Mavi biyoteknoloji

Mavi biyoteknoloji biyoteknoloji deniz ve su uygulamaları tanımlamak için kullanılan bir terimdir, ancak kullanımı nispeten nadirdir.