Home > Sektör/Alan > Muhasebe

Muhasebe

Includes the principles as well as the system of documenting and summarizing business and financial transactions and analyzing, verifying, and reporting the results.

5Kategoriler Terms

Yeni terim ekle

Contributors in Muhasebe

Muhasebe > Mülk

Sermaye

Muhasebe; Mülk

Para ve diğer varlıkları gelir üretmek için tasarlanmış yatırımları finanse etmek için kullanılır.

Sub-categories